Sunday, November 27, 2011

Imam Ja'far Muhammad al-Sadiq

"sekiranya kamu memohon sesuatu kepada ALLAH dan DIA mengkabulkanya, maka hendaklah kamu berputus asa meminta kepada sesama manusia. Kerana dia tidak memiliki harapan kecuali dari sisi ALLAH".
( Imam Ja'far Muhammad al-Sadiq ).

No comments:

Post a Comment